0Chất vintage hiện hữu ngay trên chất liệu da này, ôi mộc mạc mà sao yêu thế, nét bình dị tỏa sáng ánh tinh anh, thôi cafe 1 mình ngắm em yêu
Dây được làm từ da bò Barenia pháp đẹp tuyệt vời

Ant Green
Danh Mục/Menu