Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Các bạn đo 2 phần quan trọng nhất đấy là phần đầu dây với đồng hồ và phần đầu khóa với dây Như hình là size 20-18 Tức là đầu dây 2...

Hướng dẫn đo size dây đồng hồ

Các bạn đo 2 phần quan trọng nhất đấy là phần đầu dây với đồng hồphần đầu khóa với dây


Như hình là size 20-18
Tức là đầu dây 20mm, đầu khóa 18mm

chi tiết hơn:


    Kích thước đầu dây kết nối với đồng hồ: 20mm

Kích thước dầu  khóa kết nối với dây đồng hồ: 18mm

Như thế dây này có size là 20/18 nhé


với khóa bướm thì ta đo như sau


Kích thước đầu dây kết nối với đồng hồKích thước dầu  khóa kết nối với dây đồng hồ


( )

5
4
3
2
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét