Dây đồng hồ cá sấu màu tímSize dây : 20/18

Kiểu dây: độn form

Màu : tím0Dây đồng hồ của sự thủy chung, vẻ đẹp kiêu sa của Huế, của tuổi học trò nét chư màu tím nghiêng nghiêng

Ant Green
Danh Mục/Menu