Dây đồng hồ da barenia phápSize dây : 20/18

Kiểu dây: dạng phẳng

Màu : vàng bò


0

Một trong những loại da thuộc từ tảo biển tự nhiên nên rất quý và hiếm, nét đẹp từ thiên nhiên mang nét thẻo mộc rất đẹp

Ant Green
Danh Mục/Menu