Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Dây đồng hồ Rolex Dây này được làm từ cá sấu pháp thuộc bóng gel , dây chất lượng như dây hãng giá lại rẻ rất nhiều so với hãng 1500000

Dây đồng hồ Rolex da cá sấu đen chỉ đen

Dây đồng hồ Rolex

Dây này được làm từ cá sấu pháp thuộc bóng gel , dây chất lượng như dây hãng giá lại rẻ rất nhiều so với hãng
Dây đồng hồ Rolex da cá sấu đen chỉ đen
1500000


Dây đồng hồ Rolex
Size: 20/16
Chất liệu: cá sấu Pháp
Màu: đen
( )

5
4
3
2
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét