Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Dây đồng hồ versace nữ Kiểu dây Dây đồng hồ versace nữ này được làm từ da bò thuộc mềm, đeo êm như đeo vải nhung ý thích lắm nhá, và được gi...

Dây đồng hồ versace nữ

Dây đồng hồ versace nữ

Kiểu dây Dây đồng hồ versace nữ này được làm từ da bò thuộc mềm, đeo êm như đeo vải nhung ý thích lắm nhá, và được giữ lại 2 cái mẫu trang trí từ từ dây cũ chuyển quaDây đồng hồ versace nữ
500000

Dây đồng hồ versace nữ

Dây đồng hồ versace nữ
Size: 23/18
Chất liệu: da bò pháp
Màu: đen
( )

5
4
3
2
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét