Dây đồng hồ da kỳ đà pháp

Mẫu dây kỳ đà này màu đen lì rất đẹp , bóng nhẹ ko quá bóng nhìn rất sang

Dây đồng hồ da kỳ đà pháp
0








Dây đồng hồ da kỳ đà pháp
Size: 20/18
Chất liệu: da kỳ đà Pháp
Màu: đen



Ant Green
Danh Mục/Menu