Dây đồng hồ versace nữ

Kiểu dây Dây đồng hồ versace nữ này được làm từ da bò thuộc mềm, đeo êm như đeo vải nhung ý thích lắm nhá, và được giữ lại 2 cái mẫu trang trí từ từ dây cũ chuyển quaDây đồng hồ versace nữ
0

Dây đồng hồ versace nữ

Dây đồng hồ versace nữ
Size: 23/18
Chất liệu: da bò pháp
Màu: đen


Ant Green
Danh Mục/Menu