Ví da cá sấu mẫu ngang
Mẫu ví ngang với 1 ngăn tiền, 2 ngăn ẩn và 6 ngăn thẻ đựng rất thoả mái ạ

0

Ví da cá sấu mẫu ngang
Kích thước: 11,5x9 cm
Chất liệu: cá sấu nhập ngoại với da Alran
Màu: đenAnt Green
Danh Mục/Menu