Ví da cá sấu pháp
Mẫu ví với 1 ngăn tiền, 2 ngăn ẩn và 6 ngăn thẻ đựng rất thoả mái ạ0
Ví da cá sấu pháp
Kích thước: 9x11,5 cm
Chất liệu: cá sấu pháp với da bò Epsom pháp
Màu: đen

Ant Green
Danh Mục/Menu