Dây đồng màu tím chỉ trắng

Màu sắc học trò là cảm hướng và tình yêu mãnh liệt, khát vọng về 1 thời áo trắng, 1 thời mực tím hồn nhiên

0
Dây đồng màu tím chỉ trắng
Size: 14/12
Chất liệu: da bò Alran
Màu: tím


Ant Green
Danh Mục/Menu