Quá trình làm dây đồng hồ làm cho khách
Khách hàng đặt niềm tin vào shop và đặt hàng, khi nhận sản phẩm họ phải thốt lên ôi đẹp quá.
Mà công nhận sang thật đấy, dây đồng hồ làm từ cá sấu pháp đẹp tuyệt . Shop luôn sẵn sàng làm dây đồng hồ theo mong muốn, yêu cầu riêng của quý khách nhé, một phong cách chuẩn Cousu Main đậm chất Pari


Ant Green
Danh Mục/Menu