Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

Dây cho đồng hồ Hublot size 42 Dây đồng hồ cho Hublot này cho đồng hồ size 42, đầu dây 22,5 mm, đầu thụt 18 mm, khoảng cách 2 vít 12,5 mm cá...

Dây cho đồng hồ Hublot size 42

Dây cho đồng hồ Hublot size 42

Dây đồng hồ cho Hublot này cho đồng hồ size 42, đầu dây 22,5 mm, đầu thụt 18 mm, khoảng cách 2 vít 12,5 mm cách tâm size1.5, khoảng cách các lỗ dây 7mm đục lỗ 2 mm. Khoá size 20

750000


Dây cho đồng hồ Hublot size 42
Size: 22/20
Chất liệu: cá sấu Pháp
Màu: đen
( )

5
4
3
2
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét