[masp]18h08 21052023[/masp] 
 [giaban]1,000,000đ[/giaban]
 [tinhtrang]Liên hệ[/tinhtrang] [link]https://www.messenger.com/t/giovantino.vn[/link]
 [chitiet] 
Dây cho đồng hồ Hublot size 42

Dây đồng hồ cho Hublot này cho đồng hồ size 42, đầu dây 22,5 mm, đầu thụt 18 mm, khoảng cách 2 vít 12,5 mm cách tâm size1.5, khoảng cách các lỗ dây 7mm đục lỗ 2 mm. Khoá size 20

 [/chitiet]


0


Dây cho đồng hồ Hublot size 42
Size: 22/20
Chất liệu: cá sấu Pháp
Màu: đen


Ant Green
Danh Mục/Menu