Dây đồng hồ da cá sấu xanh navi

Dây đồng hồ này được khách đặt theo yêu cầu khi lên dây thì quá đẹp, chất da cá sấu ngoại rất tuyệt vời

0


Dây đồng cá sấu xanh navi
Size: 20/18
Chất liệu: cá sấu Pháp
Màu: xanh navi


Ant Green
Danh Mục/Menu