Khách quý


Khách quen đặt bên mình làm đã mấy năm nay, cứ mang đồng hồ về làm cho đẹp nhá :))) dây cá sấu gia cố bằng kim loại và mex nên rất bền, mặt sau là da bò chống mồ hôi
Ant Green
Danh Mục/Menu