Dây đồng hồ Cartier 

Mẫu dây đồng hồ Cartier này rất đặc biệt nó gồm 2 dây hệt nhau
Size 20/18,110/110 và kp cần lỗ luôn :)), một mẫu dây thật sáng tạo
Chất liệu da kỳ đà pháp, đuôi dây mỏng 1,2-1,5 mm 

0


Dây đồng hồ Cartier
Size: 20/18,110/110
Chất liệu: kỳ đà pháp
Màu: nâu


Ant Green
Danh Mục/Menu