Hướng dẫn đo size dây đồng hồ

Các bạn đo 2 phần quan trọng nhất đấy là phần đầu dây với đồng hồphần đầu khóa với dây


Như hình là size 20-18
Tức là đầu dây 20mm, đầu khóa 18mm

chi tiết hơn:


    Kích thước đầu dây kết nối với đồng hồ: 20mm

Kích thước dầu  khóa kết nối với dây đồng hồ: 18mm

Như thế dây này có size là 20/18 nhé


với khóa bướm thì ta đo như sau


Kích thước đầu dây kết nối với đồng hồKích thước dầu  khóa kết nối với dây đồng hồ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét